ПОКАНА

ЗА

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

за представяне на резултатите по изпълнен проект

Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД

в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOР002–3.004-0010– С01  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособностпо процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационнни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

На 27.11.2018г.Некст Билд“ ЕООД  и Управляващия орган  на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 към Министерството на икономиката  подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002 – 3.004 – 0010 – С01 по проект „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД

 

В изпълнение на проекта „Некст Билд“ ЕООД  кани всички заинтересовани лица, медии , граждани, институции да присъстват на обществено обсъждане за представяне на резултатите от изпълнен проект - кръгла маса, която ще се проведе на 05.06.2020 г. от 16:00 часа в гр. Златоград, бул. България №1

 

На кръглата маса ще бъдат представени:

 

1. Реализираните цели на проекта

2. Изпълнените дейности по проекта

3. Постигнатите резултати

4. Източниците на финансиране

 

 

 

     С уважение,

     инж. Владимир Гюнелиев        тел.+359 888 445 773

     УПРАВИТЕЛ „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД

 

 За нас
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Контакт с нас
 • office@nextbuild.bg
 • НЕКСТ БИЛД
 • ОФИС
  гр. София, кв. Хладилника, ул. Козяк, № 43
 • СКЛАДОВА БАЗА
  гр. София, кв. Враждебна, м. Новамахала, № 46
 • +359 2 426 17 17
  +359 888 445 773