На 16.08.2019г, в 16.00 часа, в Заседателната зала на Община Златоград се проведе пресконференция за представяне на проект

Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд“ ЕООД“.

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOР002–3.004-0010– С01  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособностпо процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационнни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

На всички присъстващи представихме:

1. Целите на проекта,

2. Предвидените дейности и графика за тяхното реализиране,

3. Очакваните резултати от реализирането на проекта,

4. Източниците на финансиране,

5. Екипа за управлението на проекта

 

С уважение,

      инж. Владимир Гюнелиев    

      тел.+359 888 445 773

     УПРАВИТЕЛ „НЕКСТ БИЛД“ ЕООДЗа нас
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Контакт с нас
 • office@nextbuild.bg
 • НЕКСТ БИЛД
 • ОФИС
  гр. София, кв. Хладилника, ул. Козяк, № 43
 • СКЛАДОВА БАЗА
  гр. София, кв. Враждебна, м. Новамахала, № 46
 • +359 2 426 17 17
  +359 888 445 773