Новини

"НЕКСТ БИЛД" ЕООД успешно реализира проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Днес 19.11.2018 г. официално изпълнихме спечеленият от нас проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ / BG16RFOP002-3.001-0118-C01/ с обща стойност на финансирането 2 057 248,82 лева без ДДС. Закупихме технологична линия за производство на бетонови изделия.

Прочети повече

Министерство на икономиката и "НЕКСТ БИЛД" ЕООД

„Некст Билд“ ЕООД сключи договор за финансиране по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 « по ОПИК.

Прочети повече