Сертификати


   „Некст Билд“ ЕООД има работещ управленски механизъм, чрез който да постига целите си и по този начин да гарантира пред клиентите си, че е надежден партньор. Фирмата има интегрирани системи за управление, отговарящи на изискванията на международните стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001:2015), за управление на околната среда (БДС EN ISO14001:2015), за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) и за управление на енергията по БДС EN ISO 50001:2011. Интегрираната система за управление обхваща всички аспекти от дейността на дадена организация, улеснява ръководството за определянето на целите и задачите на фирмата, за хармонизиране на всички процеси, които тя осъществява и му помага да ръководи всички дейности едновременно без загуба на време, средства и излишна документация. Ръководството на фирмата подобрява ефективността и организацията на съществуващите процеси на систематите за управление чрез приобщаване, преквалифициране и насърчаване на всеки член на екипа да допринася за постигане на политиките и целите на интегрираните системи за управление във фирмата.

   „Некст Билд“ ЕООД притежава лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение.

   Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения № I – TV 011284, № I – TV 019908, № II – TV 005867, № III – TV 006740, № IV – TV 009463, № V – TV 013875 и притежава първа категория от всички групи и буква “М” и буква “Е” за изпълнение на паметници на културата от „световно и национално значение“ и „местно и ансамблово значение“.


СЕРТИФИКАТИ ПО ИСОКАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕЛИЦЕНЗ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИДРУГИ
За нас
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Контакт с нас
 • office@nextbuild.bg
 • НЕКСТ БИЛД
 • ОФИС
  гр. София, кв. Хладилника, ул. Козяк, № 43
 • СКЛАДОВА БАЗА
  гр. София, кв. Враждебна, м. Новамахала, № 46
 • +359 2 426 17 17
  +359 888 445 773