•  На 05.06.2020 г. от 16:00 часа в гр. Златоград, бул. България №1 се проведе кръгла маса,  на която запознахме всички заинтересовани лица с реализираните цели на проекта, изпълнените дейности, постигнатите резултати и източниците на финансиране. 
 •  Изпълнен проект „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД“
 • в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOР002–3.004-0010– С01  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационнни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие. 

   


За нас
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Контакт с нас
 • office@nextbuild.bg
 • НЕКСТ БИЛД
 • ОФИС
  гр. София, кв. Хладилника, ул. Козяк, № 43
 • СКЛАДОВА БАЗА
  гр. София, кв. Враждебна, м. Новамахала, № 46
 • +359 2 426 17 17
  +359 888 445 773