За нас

История

„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е създадена от амбициозни и образовани специалисти с необходимата квалификация, компетентност и иновативно мислене в областта на строителството и проектирането. От самото си създаване фирмата е ориентирана към услуги в областта на строителството. Започва като малка строителна фирма – с течение на времето, натрупаният опит и честният подход към клиенти, доставчици и контрагенти, „Некст Билд“ ЕООД бележи високи темпове на развитие. Mожем да се похвалим със стабилни позиции в строителния сектор.

  • липса на финансови задължения;
  • изпълнени проекти „до ключ“;
  • собствена складова база;
  • собствена производствена база;
  • собствена строителна механизация.

Управление

Управител на фирма „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е инж. икономист Владимир Гюнелиев, който завършва висшето си образование във висше учебно заведение „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, гр. София с професионална квалификация „Строителен инженер“ по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, степен „магистър“. След това завършва втора магистратура по специалност „Управление на международни проекти“ с професионална квалификация „Магистър по Икономика“ във висше учебно заведение „Университет по Национално и Световно Стопанство“, гр. София. Към момента е в процес на защита на Докторантска степен в УАСГ към катедра „Организация и икономика на строителството“.