Новини

Сключен договор за финансиране

„Некст Билд“ ЕООД сключи договор за финансиране по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 « по ОПИК.

Прочети повече

Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

На 29.09.2020г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-24627-C01 с Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 към Министерството на икономиката.

Прочети повече

Проведена кръгла маса

На 05.06.2020 г. от 16:00 часа в гр. Златоград, бул. България №1 се проведе кръгла маса, на която запознахме всички заинтересовани лица с реализираните цели на проекта, изпълнените дейности, постигнатите резултати и източниците на финансиране.

Прочети повече

Покана за участие в кръгла маса

В изпълнение на проекта „Некст Билд“ ЕООД кани всички заинтересовани лица, медии , граждани, институции да присъстват на обществено обсъждане за представяне на резултатите от изпълнен проект - кръгла маса, която ще се проведе на 05.06.2020 г. от 16:00 часа в гр. Златоград, бул. България №1.

Прочети повече

Проведена пресконференция на 16-ти август 20219 г.

На 16.08.2019г, в 16.00 часа, в Заседателната зала на Община Златоград се проведе пресконференция за представяне на проект „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд“ ЕООД“.

Прочети повече

Покана за участие в пресконференция

Пресконференцията е посветена на представянето на проект "Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд" ЕООД" в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Прочети повече

Архитектура

Какво е архитектура, това е както процесът, така и продуктът, който произлиза от планирането, проектирането и изграждането на сгради или други структури и съоръжения. Архитектурните произведения, в материалната форма на сградите, често се възприемат като културни символи и като произведения на изкуството.

Прочети повече

Подписан договор за финансиране между Министерство на икономиката и „Некст Билд“ ЕООД

Днес 27.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Некст Билд“ ЕООД се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Прочети повече