Новини

Сключен договор за финансиране

12.03.2024

Сключен договор за финансиране

„Некст Билд“ ЕООД  сключи договор за финансиране  по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 « по ОПИК.
 

Номер на договора BG16RFOP002-2.089-4071-C01
Основна цел на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обща стойност:  50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало:  10.08.2021 г.
Край:      10.11.2021 г.