Новини

Проведена кръгла маса

22.06.2020

Проведена кръгла маса

На 05.06.2020 г. от 16:00 часа в гр. Златоград, бул. България №1 се проведе кръгла маса, на която запознахме всички заинтересовани лица с реализираните цели на проекта, изпълнените дейности, постигнатите резултати и източниците на финансиране. 

Изпълнен проект „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOР002–3.004-0010– С01  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационнни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.