Новини

Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

30.09.2020

Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

Некст Билд ЕООД е строително дружество, което както много други микро и малки фирми са основната и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж.

След избухването на епидемията от коронавируса довел до парализиране на бизнеса и нанесъл силен негативен ефект върху световната икономика, Некст Билд ЕООД като част от тази категория предприятия спадащи към уязвимите икономически единици кандидаства и бе одобрена по процедура с цел „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19“. На 29.09.2020г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-24627-C01 с Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 към Министерството на икономиката.

Общото безвъзмездно финансиране по програмата е в размер 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваме в резултат на подкрепата да продължим да функционираме със същите темпове на развитие, да запазим стабилността и работните места.